Właściwości fizykochemiczne

 AprobatyWłaściwości fizykochemiczne15W-40
ACEA E5-99  
ACEA E3-96 issue 2, B3/A3-98Lepkość, mm²/s @ 100 ºC14.0
API CI-4 ACEA E7 O4Lepkość, mm²/s @ 40 ºC104.1
API CF-4/CG-4Wskaźnik lepkości137
API SJLepkość strukturalna mPa.s -20 ºC<7000
MB 228.3/229.1Popioły siarczanowe, wt. %1.41
Volvo VDS-IITBN; mg KOH/g (ASTM D-2896)10.8
MAN 3275Temperatura krzepnięcia, ºC-30
Mack EO-M PlusCiężar względny @ 15/15ºC0.885
Cummins CES 20071/2/6/7/8Temperatura zapłonu, COC, ºC220
MTU-2Odparowalność wg Noacka, wt. %12.7