Współpraca edukacyjna z Zespołem Szkół Mechanicznych nr 1 im. S. Humberta w Krakowie

Firma Cummins Polska rozpoczęła współpracę edukacyjną z Zespołem Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie.

W ramach współpracy uczniowie ZSM nr 1 w dniach 22, 23 stycznia 2015 r. mieli możliwość zwiedzić siedzibę firmy w Krakowie, wziąć udział
w warsztatach oraz zajęciach praktycznych np. w zajęciach uruchomienia i testowania silnika Diesla o pojemności 6,7 litra wraz z układem oczyszczania spalin, spełniającego surowe normy emisji spalin EURO 6.

Uczniowie brali udział w zajęciach teoretycznych o tematyce: 
-Normy emisji spalin w pojazdach samochodowych. Od normy Euro 0 do Euro 6; 
-Opis działania i prezentacja systemu oczyszczania spalin Euro 6 firmy Cummins; 
oraz w zajęciach praktycznych podczas których odbyła się: 
- prezentacja silnika ISBe6,7 Euro 6; 
- prezentacja układu oczyszczania spalin dla silnika Euro 6; 
- testowe uruchomienie silnika na stanowisku; 
- prezentacja programu diagnostycznego; 
- praktyczna demonstracja sposobów diagnostyki silników elektronicznych; 
- testy diagnostyczne.

Nauczane w zepole szkół zawody tj. technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych dają podstawę do prowadzenia dalszej współracy.