SZR-y

Często mamy do czynienia z zanikami lub ograniczoną dostawą mocy z sieci. Można wtedy oczywiście agregat prądotwórczy uruchomić ręcznie. Wymaga to stałego monitorowania stanu sieci, i może chwilę potrwać. Dodatkowo w takim przypadku należy bacznie obserwować, czy sieć zewnętrzna wznowiła dostarczanie energii i wtedy wyłączyć agregat. Do tego, aby proces uruchamiania i wyłączania agregatu prądotwórczego całkowicie zautomatyzować należy zastosować urządzenie SZR: